Smlouvy - sepisování a připomínkování smluv

Nabízíme komplexní služby v oblasti smluvního práva, sepisujeme například tyto smlouvy:

  • kupní smlouva na koupi nemovitosti
  • darovací smlouva
  • dohoda o zřízení i o zrušení věcného břemene
  • kupní smlouva
  • smlouva o dílo
  • dohoda o vypořádání společného jmění manželů
  • smlouva o prodeji obchodního podílu


Dále nabízíme také:
  • ověřování podpisů
  • smlouvy v německém jazyce - zpracování i připomínkování
  • překlad smluv z německého do českého jazyka a naopak