Občanské právo

Občanům a občankám nabízíme tyto služby z oblasti občanského práva:

 

  • komplexní právní poradenství
  • vypořádání společného jmění manželů – dohodou i v soudním řízení
  • vypracování občanskoprávních smluv – kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo a další
  • právo duševního vlastnictví – služby v oblasti autorského práva, ochranné známky
  • zastupování u soudu ve sporech o náhradu škody
  • zastupování ve sporech o určení vlastnického práva, ve sporech o vypořádání spoluvlastnictví
  • vymáhání pohledávek
  • převody nemovitostí, věcná břemena