Služby pro firmy

Podnikatelům a podnikatelkám poskytujeme zejména (ale nejen) tyto služby v oblasti obchodního práva:

  • komplexní právní poradenství
  • zakládání obchodních společností – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, dále také smlouva o sdružení
  • zakládání družstev a bytových družstev, vypracování stanov bytového družstva, prohlášení vlastníka
  • zpracování návrhů na zápis společnosti a družstva do obchodního rejstříku, změny v zápisu do obchodního rejstříku
  • komplexní služby obchodním společnostem
  • obchodní smlouvy – kupní smlouva, smlouva o dílo a další
  • obchodní smlouvy v německém jazyce – revize, připomínky
  • zastupování u soudu při vymáhání pohledávek a jiných sporech 
  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení (konkurz)