Rodinné právo

Občanům a občankám poskytujeme zejména tyto služby v oblasti rodinného práva:


  • komplexní právní poradenství
  • smluvený i nesmluvený rozvod
  • vypořádání společného jmění manželů – dohodou i v soudním řízení
  • výživné pro nezletilé i zletilé děti
  • výživné rozvedeného manžela, výživné rozvedené manželky
  • výživné neprovdané matky
  • svěření nezletilých dětí do péče jednoho z rodičů
  • německé rodinné právo - poradenství